Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron son çıxışlarının birində Avropa İttifaqında (Aİ) vergi islahatlarının keçirilməsi ilə bağlı öz təkliflərini irəli sürmüşdür. E.Makronun mövqeyinə görə, Aİ iqlim dəyişmələri və atmosferin çirklənməsi ilə bağlı öz səylərini ikiqat artırmalı, vergitutma sahəsində təsirli addımlar atmalı və qiymətqoymanın başqa mexanizmlərini tətbiq etməlidir. «Avropa bu keçid dövründə maliyyə, mənzil, sənaye, kənd təsərrüfatı sahələrinə investisiyaların cəlb olunmasına, eləcə də karbon qazına ədalətli qiymət müəyyənləşdirməklə öz sərhədlərinin hüdudları daxilində karbon qazı emissiyaları üçün əhəmiyyətli dərəcədə minimal qiymət

 

İqtisadçılar yeni qurulacaq koalisiya hökumətini təkidlə mövcud izafi maliyyə hesabına bəzi vergiləri, xüsusilə də əmək vergisini aşağa salmağa çağırmışdır. Almaniyanın aparıcı iqtisadi institutlarının irəli sürdükləri əhatəli proqnoza əsasən, iqtisadi artım davam etdiyinə görə qarşıdakı iki ildə vergi daxilolmalarının səviyyəsində az dəyişiklik olacaq. 2019-cu ildə indiki vergi siyasətini davam etdirməklə büdcədə 44 milyard avro profisit əldə etmək planlaşdırılır. Proqnozda bildirilir ki, bu amil ölkədə vergi yükünü azaltmağa şərait yaradır. 

«Əmək gəlirlərinə yığımlar şəklində qoyulan

 

Taxback.com saytı bütün ölkə üzrə 800 nəfər vergi ödəyicisi arasında zənginlik vergisinin tətbiqinə münasibəti öyrənmək üçün rəy sorğusu keçirmişdir. Aydın olmuşdur ki, irlandiyalıların az qala onda doqquzu dövlət xəzinəsinin doldurulması üçün belə bir verginin tətbiq olunmasını alqışlayır.

İndiyədək ölkədə zənginlik mərkəzləşdirilmişdi, təmiz sərvətin 72,2 faizi əhalinin 20 faizinin əlində cəmləşmişdir. Bu, orta Avropa göstəricisindən (67,6 faiz) çoxdur. «Biz 2018-ci ilin büdcəsinin elan edilməsi ərəfəsində sorğu keçirməyi qərara aldıq. Hamımıza bizi nə