Vergiler.az

 

Vergi ödəyicilərinin rahatlığının təmin edilməsi, vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında canlı təmasın, uzun sürən sənədləşmə prosedurlarının minimuma endiril­məsi məqsədilə Vergilər Nazirliyi tərəfindən, davamlı olaraq, bütün vergi xidmətlərinin elektron versiyası hazırlanıb vergi ödəyicilərinin istifadəsinə verilmişdir. Xüsusilə elektron bəyannamə sisteminin, POS-terminalların, NKA-ların, fiziki və hüquqi şəxslərin elektron qeydiyyatının, ƏDV depozit hesabının, nəhayət, vergilərin və dövlət rüsumlarının elektron ödəniş sisteminin yaradılması ölkədə vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərinə əməl etmələri üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Statistik göstəricilər

 

İqtisadiyyatımızın sürətli inkişaf tempində böyük rolu olan investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, yerli və xarici sahibkarlara bərabər işgüzar şəraitin yaradılması «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında», «Xarici investisiyaların qorunması haqqında», «Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunları və bir sıra normativ sənədlərlə tənzimlənir. Azərbaycana xarici investisiyaların qoyuluşunu şərtləndirən əsas amillər sırasında əlverişli coğrafi mövqe, zəngin təbii ehtiyatlar, güclü özəl sektor və digər üstünlüklər də mühüm rol oynayır.

Ətraflı

 

Dövlət büdcəsinə ödəniləcək vəsaitlərin vahid platforma üzərindən qəbul edilməsinin təmin olunması məqsədilə fəaliyyət göstərən «Hökumət Ödəniş Portalı» (HÖP) «Elektron hökumət» quruculuğunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə rü­sumlara görə ödənişlərin real vaxt rejimində elektron formada qəbulunu təmin edir, büdcə ödənişlərinin aparılması prosesini sadələşdirir, ölkə iqtisadiyyatında nağdsız ödənişlərin həcminin artırılmasına və s. töhfə verir. Portalda büdcə, kommunal, bələdiyyə vergisi, rabitə, təhsil, sığorta, ipoteka və digər ödənişləri aparmaq