Vergiler.az

 

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən, 2017-ci ilin aprel ayının 1-dən sahibkarlıq subyektləri arasında mal, iş və xidmətlər üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi zamanı elektron qaimə-fakturalar tətbiq edilir. «Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi, elektron qaimə-fakturaların tətbiqi, əməliyyatların şəffaflaşdırılması və vergi uçotunun bərpasını nəzərdə tutan dəyişikliklərlə bağlı vergi ödəyiciləri arasında geniş məlumatlandırma işləri aparıb və görüşlər keçirilib. Bunlarla yanaşı, vergi qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsi vəziyyətinin nəzarətdə saxlanılması üçün Vergilər Nazirliyində yaradılmış müvafiq məlumat bazalarında

 

Bu ilin əvvəlindən «Yaşıl dəhliz» prinsipi ilə şəffaf vergi partnyorluğu əsasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzün fərdi və sürətli xidmətlərin göstəril­məsi həyata kezirilir. «Yaşıl dəhliz» layihəsinin tətbi­qinin ölkədə investisiya və biznes mühitinin yaxşılaş­dırıl­masına, könüllü vergi əməletməsinin artmasına və cəmiyyətdə vergi mədəniyyətinin yüksəlməsinə səbəb olacağı düşünülür.

Partnyor ödəyicilərə ərazi məhdudiyyəti nəzərə alınmadan xidmət göstərilir. Bunlara bir sıra ənənəvi xidmətlərlə yanaşı, İKT-nin son nailiyyətlərinə

 

Avqustun 10-da Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi ilə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində «Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi» MMC arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalanıb. Protokol tərəflər arasında əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə birgə təlim, seminar və digər tədbirlərin keçirilməsi, mütəxəssislərin mübadiləsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, metodiki dəstək və digər sahələr üzrə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və inkişafı məqsədi ilə imzalanmışdır.

Niyyət protokolu üzrə birgə fəaliyyət aşağıdakı əməkdaşlıq